EN
×

More privileges
on onesiam application

8 มาตรการ ที่เราทำเพื่อให้คุณปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด ป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อความมั่นใจของลูกค้า

จากสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 “ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่” ขอเรียนให้ท่านลูกค้า มั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน โดยทุกศูนย์ฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกค้ารวมถึงพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง และได้มีมาตรการเฝ้าระวังขั้นพื้นฐานในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่พบผู้มีอาการผิดปกติใดๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจและสบายใจของลูกค้า ศูนย์ฯ จึงได้เพิ่มระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุด โดยเพิ่มจุดคัดกรองด้วยเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ พร้อมมาตรการต่างๆ รวม 8 มาตรการ ดังนี้

1. ตั้งจุดคัดกรองพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าออกหลักของอาคาร ไอคอนสยาม จำนวน 5 จุด  สยามพารากอน จำนวน 5 จุด สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 2 จุด สยามดิสคัฟเวอรี่ จำนวน 3  จุด เพื่อลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง  โดยเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยการวัดรังสีความร้อนจากอุณหภูมิของร่างกาย จึงปลอดภัยกับผู้ใช้งานและสามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในระยะไกล จึงทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกถูกรบกวนแม้มีผู้เดินเข้ามาในศูนย์การค้าพร้อมกันเป็นจำนวนมาก แต่เครื่องวัดก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

2. เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค และเพิ่มรอบความถี่ในการล้างเครื่องปรับ อากาศ

3. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุดทั่วทุกศูนย์โดยเฉพาะจุดที่มีลูกค้าปริมาณมาก จัดวางนํ้ายาฆ่าเชื้อในห้องนํ้านอกเหนือจากสบู่โฟมล้างมือที่ใช้เป็นปกติอยู่แล้ว

4. เพิ่มเจ้าหน้าที่และความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟท์   ที่จับบันไดเลื่อน  ที่จับประตูห้องน้ำ   ที่จับประตูอาคารทุกจุด

5. มีพนักงานประจำลิฟท์เพื่อทำความสะอาดและกดลิฟท์ให้ลูกค้า เป็นต้น

6. จุดบริการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้ที่มีอาการผิดปกติจากการคัดกรอง เจ้าหน้าที่ศูนย์จะประสานงานและอำนวยความสะดวกลูกค้า เพื่อรับการตรวจเช็คที่โรงพยาบาล และแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนที่กระทรวงกำหนด

7. สร้างการตระหนักรู้และจัดอบรมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงาน

8. พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าโดยตรงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ เพื่อให้การแนะนำการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้หรือมีอาการผิดปกติ

ด้วยมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดซึ่งครอบคลุมในทุกด้าน ไอคอนสยาม  สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์  และสยามดิสคัฟเวอรี่ เราเชื่อมั่นว่า ลูกค้าทุกท่านจะสามารถเยี่ยมชมและใช้บริการแต่ละศูนย์ฯได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย