EN
×

More privileges
on onesiam application

พิเศษ สำหรับสมาชิก VIZ Card รับฟรี หน้ากากยิ้มสยาม เมื่อซื้อสินค้าพร้อมแสดงใบเสร็จ 300 บาท

29 พ.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563

พิเศษ สำหรับสมาชิก VIZ Card   รับฟรี หน้ากากยิ้มสยาม  เมื่อซื้อสินค้าพร้อมแสดงใบเสร็จ  300 บาทขึ้นไป  

โดยสมาชิกจะต้องผูกบัตรเป็น Digital  VIZ Card แล้วจึงสามารถกดรับคูปองแลกรับสิทธิ์ผ่านทาง ONESIAM  Application  และนำคูปองมากดใช้และแสดงใบเสร็จที่จุด Redemption ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่  หรือที่ไอคอนสยาม ชั้น 1 หน้าร้าน NIKE, ชั้น 1 บริเวณ ICONLUXE , ชั้น G ประตู10 (Supercar) และชั้น M  (ข้างเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :
1. ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์คูปองในแอปพลิเคชัน ONESIAM เพื่อรับรหัสคูปอง เฉพาะลูกค้าที่ผู้บัตร VIZ  ใน Application แล้วเท่านั้น
**หากยังไม่เป็นสมาชิก ให้แสกน QR Code ดาวน์โหลด และสมัคร และทำการผูกบัตร จึงจะกดรับสิทธิ์ได้
***หากเป็นสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้ผูกบัตร จะกดรับคูปองไม่ได้ ให้ทำการผูกบัตร VIZ เรียบร้อยแล้ว จึงกดรับสิทธิ์ได้
2. ลูกค้าต้องแสดงรหัสพร้อมใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม มูลค่า 300 บาทขึ้นไป (โดยไม่รวมร้านค้าจาก Paragon Department Store, Gourmet Market, Food Hall และ Power Mall)  เพื่อรับสิทธิ์กับพนักงานที่เคาน์เตอร์ Redemption ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือที่ไอคอนสยาม ชั้น 1 หน้าร้าน NIKE, ชั้น 1 บริเวณ ICONLUXE , ชั้น G ประตู10 (Supercar) และชั้น M  (ข้างเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์)
3. ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปบัตรเครดิตที่นำมาแลกรับ จะต้องเป็นใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่  และไอคอนสยาม และภายในวันเดียวกันเท่านั้น
4. ใบเสร็จขั้นต่ำ 300 บาท 1 ใบ สามารถแลกรับหน้ากากผ้ายิ้มสยามได้ 1 ชิ้น ต่อวัน (จำกัด 1 สิทธิ์ /ท่าน /วัน)  
5. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้ 
6. ใบเสร็จฯที่ร่วมรายการนี้แล้ว สามารถร่วมรายการอื่นๆ ของศูนย์ฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละโปรโมชั่นได้
7. ขอสงวนสิทธิ์ให้พนักงานร้านค้า (หรือพนักงานที่เคาน์เตอร์ VIZ) เป็นผู้กดใช้คูปองเท่านั้น
8. รหัสจะหมดอายุภายใน 30 นาทีหลังกดรับสิทธิ์ เวลาจะนับถอยหลัง กรุณากดรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ Redemption ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือที่ไอคอนสยาม ชั้น 1 หน้าร้าน NIKE, ชั้น 1 บริเวณ ICONLUXE , ชั้น G ประตู10 (Supercar) และชั้น M  (ข้างเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์)
9. หากรหัสคูปองหมดอายุก่อนแลกรับสิทธิ์ ให้ถือว่าลูกค้าได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถขอรหัสซ้ำได้  
10. ไม่สามารถแสดงการ capture หน้าจอ หรือถ่ายภาพหน้าจอ เพื่อรับสิทธิ์ได้ในทุกกรณี
11. จำกัดสมาชิก VIZ  1 ท่าน /1 สิทธิ์ ต่อวัน และขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่กดรับสิทธิ์คูปองก่อน
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขคูปอง :
1. ใช้แลกรับฟรี หน้ากากผ้ายิ้มสยาม เมื่อซื้อสินค้าพร้อมแสดงใบเสร็จ 300 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จเท่านั้น ภายในวันเดียวกัน)  รับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ Redemption ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่  หรือที่ไอคอนสยาม ชั้น 1 หน้าร้าน NIKE, ชั้น 1 บริเวณ ICONLUXE , ชั้น G ประตู10 (Supercar) และชั้น M  (ข้างเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์) เท่านั้น
2. 1 คูปองใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำอีกได้
3. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์คูปองที่ใช้แล้ว หรือหมดอายุในทุกกรณี
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากาหนด /สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการรับสิทธิ์แลกรับรางวัล
1. สมาชิก VIZ แสดงใบเสร็จต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบจำนวนสิทธี์ที่ได้รับ 
(300 บาท = 1 สิทธิ์ / 1 ท่านจำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จต่อวัน)
2. แสกน QR Code รับสิทธิ์ เพื่อกดคูปองรับสิทธิ์ใน ONESIAM Application
3. เจ้าหน้าที่ กดใช้คูปองเพื่อรับหน้ากากที่จุดแลกรับเท่านั้น โดยคูปองมีอายุ 30 นาที  (เจ้าหน้าที่ประทับตราบนใบเสร็จ / จดบันทึกหมายเลขสมาชิก / รหัสคูปอง / ยอดซื้อ / จำนวนสิทธิ์) 
4. เจ้าหน้าที่สะสมคะแนนให้ลูกค้าโดย  ถ่ายภาพใบเสร็จคู่กับเลขหน้าบัตร VIZ ใน Application ส่งเข้า Line CRM Support  เพื่อสะสมคะแนนให้หลังบ้าน

ถ่ายหน้าบัตรชัดเจน ชื่อ นาม สกุล เลขบัตร VIZ /  ชื่อร้าน  เลขที่ใบเสร์จ  โดยถ่ายใส่อัลบั้มในแต่วัน
ถ้ามีมากกว่าหนึ่งใบเสร็จ ต้องถ่ายหน้าบัตร คู่ทุกใบเสร็จเสมอ

การอัพเกรดบัตรเป็นไทเทเนียม เมื่อมียอดซื้อครบ 20000 บาท ภายในวัน โดยจะสะสม 2 วิธี  
1. วันเสาร์-พฤหัส  เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลผ่านระบบเพื่ออัพเดท 
2. ทุกวันศุกร์ เจ้าหน้าที่  VIZ จะประจำจุดเพื่ออัพเกรด และสะสมให้ที่หน้างานได้ทันที