EN
×

More privileges
on onesiam application

ONESIAM SUPER WEEKEND

26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท
 

สยามพารากอน
ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 1,500 บาท* (ประกอบด้วย Siam Gift Card 1,000 บาท 1 ใบ และ 500 บาท 1 ใบ)
  - Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์,สยามดิสคัฟเวอรี่ 2,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ
  - Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท สำหรับใช้ในร้านอาหารที่ร่วมรายการในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ 1,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ
 

สยามเซ็นเตอร์
ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 500 บาท* (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ 1,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
 

สยามดิสคัฟเวอรี่
ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 500 บาท* (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ 1,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)

*จำกัดจำนวน 200 สิทธิ์/วัน/ศูนย์การค้าฯ
*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น


จุดแลกรับสิทธิ์และตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือ
- Redemption Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- Redemption Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
- Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

*เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้าตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) ลงทะเบียนแลกรับ Siam Gift Card ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION
2. Siam Gift Card ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้า หรือ ใช้ในร้านอาหารที่ร่วมรายการในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION
3. Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท ที่ได้รับจากสยามพารากอน สำหรับใช้ในร้านอาหารที่ร่วมรายการ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น และ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท ที่ได้รับจากสยามพารากอน สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
4. Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท ที่ได้รับจากสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
5. Siam Gift Card 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
6. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น
7. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ , สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
8. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
9. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
12. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
13. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
14. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
15. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
16. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
17. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
18. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
20. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Redemption ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
 

 

VIZ CARD : SUPER WEEKEND 2021

สยามพารากอน
ช้อปครบ 200,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน ต่อ 1 ใบเสร็จ
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 9,000 บาท** (สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 18,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทุกร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)

**จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 บัตรสมาชิก ต่อ 1 ใบเสร็จ
**จำกัดจำนวน 30 รางวัล ตลอดรายการ
**Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น
 

สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่
เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน ต่อ 1 ใบเสร็จ 
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท** (สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทุกร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)

**จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 บัตรสมาชิกฯ /ต่อศูนย์ฯ
**จำกัดจำนวน 100 รางวัล ต่อศูนย์ฯ, รวม 200 รางวัลตลอดรายการ
**Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น
 

จุดแลกรับสิทธิ์และตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือ
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- VIZ Counter ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

**เงื่อนไข VIZ Card
1. โปรโมชั่นเฉพาะ VIZ Card ประเภท Black / Titanium / White และ Expat ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข
2. สงวนสิทธิ์การรับรางวัล จำกัด 1 บัตรสมาชิกฯ ต่อ 1 รางวัล ต่อศูนย์ฯ ต่อ 1 ใบเสร็จ / รวมทั้งหมด 230 รางวัล / จำกัด 30 รางวัล ที่สยามพารากอน และจำกัด 100 รางวัล ที่สยามเซ็นเตอร์ และจำกัด 100 รางวัล ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฯ ที่ทำตามครบเงื่อนไขก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
4. Siam Gift Card มูลค่า 9,000 บาท และ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
5. รางวัล Siam Gift Card ท่านสมาชิกจะต้องติดต่อลงทะเบียน และเปิดการใช้บัตรก่อนการชำระสินค้าในครั้งถัดไป
6. สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทน ในทุกกรณี
8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ด คอร์ท, ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง (Wholesale) ทุกประเภทสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่นๆ จากศูนย์การค้าสยามพารากอน
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ กรณีใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทไอที และโทรศัพท์มือถือ ที่ออกใบเสร็จในนามบริษัท และ/หรือรวมถึงใบเสร็จที่มีชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ ไม่ตรงกับบัตรประชาชนของผู้แลกรับของรางวัล
11. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
12. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เจ้าของกิจการร้านค้า และ/หรือพนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง และขอเรียกคืน และ/หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
14. พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
17. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 

The Scarlet Diamond และ Platinum M Card : SUPER WEEKEND 2021

ช้อปครบ 200,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ร้านค้าภายในสยามพารากอน
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 9,000 บาท*** (สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 18,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทุกร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)

***จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 บัตรสมาชิก ต่อ 1ใบเสร็จ
***จำกัดจำนวน 65 รางวัล ตลอดรายการ
***Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น
 

จุดแลกรับสิทธิ์และตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือ
- Platinum Club ชั้น M ฝั่ง North สยามพารากอน

***เงื่อนไข Platinum M Card
1. โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก The Scarlet Diamond และ Platinum M Card เท่านั้น ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข
2. สงวนสิทธิ์การรับรางวัล จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 บัตรสมาชิก / ต่อ 1 ใบเสร็จ /รวม 65 รางวัล / ตลอดรายการ
3. Siam Gift Card หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
4. Siam Gift Card มูลค่า 9,000 บาท สำหรับการซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ 18,000 บาท ขึ้นไป ณ ร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ที่สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่
5. สมาชิกฯ จะต้องลงทะเบียนเปิดใช้งาน Siam Gift Card ก่อน เพื่อใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไป
6. สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทน ในทุกกรณี
8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ด คอร์ท, ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง (Wholesale) ทุกประเภทสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่นๆ จากศูนย์การค้าสยามพารากอน และรวมถึงใบเสร็จที่ออกในนามบริษัทฯ ไม่สามารถร่วมรายการได้
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ กรณีใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทไอที และโทรศัพท์มือถือ ที่ออกใบเสร็จในนามบริษัท และ/หรือรวมถึงใบเสร็จที่มีชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ ไม่ตรงกับบัตรประชาชนของผู้แลกรับของรางวัล
11. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
12. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เจ้าของกิจการร้านค้า และ/หรือพนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง และขอเรียกคืน และ/หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
14. พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
17. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด