EN
×

More privileges
on onesiam application

VIZ CARD : Get 50% Discount at Jamie Oliver Kitchen

21 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2562

สมาชิก VIZ Card รับส่วนลด 50% สำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม*
สำหรับรับประทานอาหารเฉพาะที่ร้าน Jamie Oliver Kitchen ชั้น G สาขา Siam Discovery เท่านั้น

เงื่อนไข
- โปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 21 - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
- โปรดแสดงบัตรสมาชิก VIZ Card หรือ VIZ Mobile App แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ร้านค้าทุกครั้ง ก่อนเข้ารับบริการ
- สงวนสิทธิ์ 1 สมาชิก ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 โต๊ะ เท่านั้น
- สงวนสิทธิ์คำนวณส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท ต่อ ใบเสร็จ ต่อโต๊ะ (เทียบเท่ายอดใช้จ่าย 10,000 บาท เท่านั้น) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
- ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ภายในร้านค้าได้
- พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ VIZ Lounge สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G